Oerrrrrr ....

09-03-2021

Hoe Oer ben ik ? Jij kunt je diezelfde vraag stellen als je wilt. 

Wat is Oer ?  In het woordenboek vind ik; wat te maken heeft met het begin. Dus gaat het over het begin van mij als mens.  Waar en hoe was mijn begin als mens ? Ik kan me dan tot dit huidige leven beperken maar ik kan ook alles daarvoor meenemen. Reïncarnatie; het steeds weer wedergeboren worden vanuit een centrale Bron, wordt aangenomen door een groot deel van de wereldbevolking. De vroege christelijke kerkvaders hebben, in samenspraak met de toenmalige Romijnse keizer,  tijdens het concilie van Nicea = Constantinopel,  alles waar over reïncarnatie als waarheid stond geschreven, uit de bijbelteksten geschrapt of aangepast. Een mogelijk direct contact van mensen met hun oorsprong of schepper, wat een gegeven is in het reïncarnatieproces, moest voorbehouden blijven tot de kerkelijke leiders in samenspraak met de wereldlijke macht. Mensen moesten onder controle gehouden kunnen worden om aan te verdienen. Gehoorzamen moesten ze, en niet vanuit een eigen intuïtie een eigen wijze, misschien andere, weg gaan !

Ik ben een kind geboren begin zestiger jaren, een tijd waarin steeds meer mensen om me heen, dichtbij en veraf, zich vrijer wilden gaan voelen om te gaan ontdekken wat voorbij de grenzen, die toen als norm(aal) gesteld waren, te beleven was. Mogelijk gemaakt door de toenemende welvaart en mogelijkheden om je te ontplooien. Noem maar de openbare bibliotheken vol boeken, het groeiende aantal televisiezenders, meer reismogelijkheden om elders te ervaren hoe mensen daar leven enz. enz. Méér Vrijheid ?!

( resterende deel is nog in voorbereiding)


Maak een gratis website.