5

05-06-2019

Ik pak af en toe spontaan een tarotkaart en nu was het de hogepriester.

Het getal 5 ... het pentagram ... de hogepriesteres ( Tarot naar Jan Ton)

Het cijfer 5 symboliseert de verbinding tussen de individuele mens en de kosmos. De hogepriester is een verouderd beeld van degene die anderen onderwijst over die verbinding. Het idee van dat de een weet wat goed is voor de ander. Zoals religies de verstard zijn door dogma's, die het hart van mensen niet meer aanspreekt en dom en onwetend maken.

Het is goed om aan te nemen dat ieder mens voor zichzelf vrij moet kunnen kiezen, ook al maakt hij/zij misschien de "verkeerde" keuze. Van ieder mens die we tegenkomen kunnen we iets leren, anders kwamen we die mensen ook niet tegen. En omgekeerd. Zoiets kan heerlijk of vreselijk voelen, onderzoek en/of de tijd, zal uitwijzen hoe waardevol, voor jou en voor het geheel. 

Het getal 5 staat ook voor vrijheid en kijk eens op welke datum ik deze blog gezet heb , als je de cijfers optelt kom je uit op 23=5 

Maak een gratis website.