Vrijheid in het gedrang ?

14-09-2023

Vrijheid in het gedrang ?!

Op vele plekken kunnen we ons onvrij voelen. In relatie met een ander mens, bij vrienden, in onze familie, op ons werk of in het dorp/stad/land waar je woont.

Doordat niets hetzelfde blijft, ook wijzelf niet, hoe wij ons voelen, komen er in ieders leven vele momenten dat je je afvraagt is dit wat ik nu ervaar nog wat ik wens, is er soms iets wat fijner kan, moet ik iets veranderen ? Veranderen vraagt moed verzamelen en moedig zijn !

Zo waren er in mijn leven al vele momenten en gelukkig kon ik vroeg of later de moed voelen om belangrijke stappen te kunnen zetten . . .

Toen ik in maart 2020 hoorde van een virus wat erg gevaarlijk zou zijn, was ik eerst vrij rustig, maar naarmate de berichten rondom mij heftiger werden en er zelfs lockdowns kwamen, werd ook ik meer getriggerd. Mijn hoogbejaarde dementerende moeder woonde in een zorginstelling en daar werden al snel quarantaine-maatregelen ingevoerd en mochten we haar niet meer bezoeken. Als zoiets noodzakelijk blijkt dan werk ik daar vanzelfsprekend aan mee. Niet fijn, echt niet, vooral voor mijn moeder niet maar we hoopten allemaal dat het niet lang zou hoeven duren. Tot dan toe kwam om de dag een van haar 5 kinderen op bezoek en dat waren haar lichtpuntjes die haar in leven hielden. Gelukkig voor mijn moeder hoefde deze scheiding van haar kinderen niet lang te duren. Na 3 weken overleed ze op 93 jarige leeftijd. Geen virusinfectie maar verder afgezwakt na een inzinking. We mochten de laatste uurtjes van haar in leven om de beurt nog even bij haar zijn (ondanks de regels, door liefdevol zorgpersoneel wat een oogje dichtkneep) Op sommige momenten was ze even helder en sprak mijn naam uit en later die van mijn zus, ze heeft gezien en gevoeld dat we bij haar waren. Gelukkig en daar zijn we allen ondanks het verdriet, dankbaar voor !

Een week later hoorde ik toevallig een intervieuw met een medische wetenschapper die uitlegde hoe de PCR test, waarvan inmiddels algemeen werd aangenomen dat die test zou kunnen bewijzen of iemand besmet is met het C-visrus, daarvoor helemaal niet geschikt is ?! Dat verraste mij natuurlijk zeer en was reden dat ik meer wilde gaan uitzoeken hoe dat dan zat met die test. De uitvinder van de test, waarvoor hij een nobelprijs had gekregen had zich altijd en heel duidelijk uitgeproken dat deze test niet geschikt was voor het aanwijzen van enige mogelijke virusinfectie. Hij is inmiddels al overleden. Toen kwam ik erachter dat waar normaal gesproken een bewijs dat een geneesmiddel of wat in de geneeskunde werkt, voordat het ingezet mag worden eerst door de wetenschap wereldwijd moet worden getoetst en dat duurde tot maart 2020 meestal minstens enige maanden. Deze test was door een kleine groep wetenschappers vooruit geschoven en meteen de dag erna al, zonder dat andere professionals in de wereld van geneeskunde de bewijsvoering dat het werkt hadden kunnen toetsen. Toen vele gewaardeerde professionals van over de hele wereld daar tegen in opstand kwamen omdat ze aan konden tonen dat deze test niet deugd, werden hun stemmen niet serieus genomen, Omdat dit keer op keer het geval was, hebben zij zich later verenigd in een artsencollectief om hun gefundeerde bezorgdheid aan de wereld toch te kunnen melden. In Nederland is dat www.artsencollectief.nl . Ook om elkaar te steunen waar mogelijk, want het melden van bezorgdheid mocht niet de wereld in, velen zijn ontslagen of hun werken en uitspreken onmogelijk gemaakt. Door het gebruik van dez PCR test zijn vele mensen, inmiddels toen ook naar mijn conclusie, ongegrond als slachtoffer van een C-virus aangemerkt en moesten in quarantaine. Later kwam daar het zo genoemde, enige reddingsmiddel, wat mogelijk kon beschermen tegen deze gevaarlijke infectie; het vaccin ?! Alle andere wijzen om je eigen imuunsysteem aan te sterken om te voorkomen dat je uberhaubt ziek zou worden of inmiddels al bewezen werkende bekende geneesmiddelen, werden aan de kant geschoven. Er was alleen aandacht en ruimte voor het enige redmiddel; het vaccin. Waarom .... dat was voor de meeste mensen, die zich wat verder gingen verdiepen een raadsel ?! Inmiddels was ik meer thuis in waar ik alternatieve berichten en onderzoeksreslutaten daarover kon vinden. Veelal in de snel groeiende alternatieve mediakanalen. Gewaarde wetenschappers en ervaringsdeskundigen die iets anders te melden hadden dan wat we hoorden en zagen op tv en in de andere media, kregen hier de mogelijkheid om te vertellen wat zij als waarheid zagen. Met gezond verstand , bewijsbare feiten naast elkaar afwegende, kreeg ik steeds meer de bevestiging dat ons iets opgedrongen werd. En dat dat niet iets onschuldigs is.

Financieel gewin en meer macht verwerven blijkt belangrijker te zijn geworden dan menselijk welzijn en leven !

Inmiddels, enkele jaren verder, komen gelukkig steeds meer de ware feiten boven water. Het ''gevaarlijke'' virus wat welliswaar gevaarlijk was voor een zeer klein deel van de bevolking maar in aantal niet meer dan in vorige jaren door een andere vorm van griep. De maatregelen, zoals mondkapjes, lockdowns, avondklok en quarantaine, hebben niets positiefs gebracht maar wel veel schade en leed veroorzaakt. In landen die de vrijheidsberovende maatregelen niet getroffen hadden waren feitelijk niet meer slachtoffers ! De bijwerkingen van de ingezette vaccins blijken veel groter dan aangenomen. Fabrikanten van de vaccins ,zoals Pfizer, heeft toe moeten geven dat ze nauwelijks onderzoek hadden gepleegd en nooit hadden mogen zeggen dat het vaccin mensen echt beschermd tegen het virus of dat je door het te nemen anderen niet kunt besmetten ! Dit was nog niet daadwerkelijk aangetoond, en geen bewijzen. Ook al werd wereldwijd geroepen en dat gebeurt nog steeds . . . dat dit wel zo was-is !

In sommige landen, ook in delen van Amerika, mag dit vaccin geen vaccin meer heten en worden rechtzaken aangespannen om de fabrikanten en andere verantwoordelijken van het beleid aansprakelijk te stellen.

Onze vrijheid in het gedrang ?!

Zo werden en worden we geconfronteerd met veranderingen die vaak een diepere oorzaak hebben. Onderzoeken wat en waarom iets gebeurt is waardevol en nodig om tot inzicht te komen en zelf te kunnen afwegen en kiezen . . . wat je wenst en wat je niet wenst . . .

Multimiljardairs met hun private bankensysteem en invloed in grote bedrijven hebben steeds meer hun greep op onze samenleving vergroot en hun kwalijke plannen worden ons steeds meer opgedrongen. Ook de organisaties en wetten die opgericht en gemaakt zijn om onze vrijheid en waardes te beschermen zijn voor een groot deel al in hun handen gekomen door omkoping en chantage. Een kwalijke zaak . . . . . Tegelijkertijd dwingt het ons allemaal, ook individueel om ons bewuster te worden van welke elementen in ons leven ons voeden en ondersteunen en welke ongezond zijn en ons welzijn bedreigen ?!  Als je ontdekt wat niet fijn is, wat je niet wilt.....komt de inspiratie krachtiger naar voren wat je wel fijn zou vinden . Het avontuur dat we mens Zijn beleven. 

Hoe meer mensen zich bewust worden dat hen iets opgedrongen wordt en het pijn gaat doen, hoe meer mensen die dan bewust iets ander willen . . . zich daarvoor ook in willen gaan zetten. Op kleine schaal maar ook op grote schaal. Ik zie steeds meer prachtige initiatieven en alternatieven ontstaan. Mensen die zich uitspreken en de moed hebben om oplossingen te vinden om veranderingen mogelijk te maken, veranderingen die ons meer en meer kunnen bevrijden van dat wat ons opgedrongen werd en mogelijk nog wordt . Om ruimte te maken voor een veel meer menswaardige wereld in samenwerking met onze prachtige natuur !

Het is dus zeker geen verloren spel, de vreedzame oplossingen groeien als kool, het tij is steeds krachtiger aan het keren ! En ieder doet zijn/haar waardevolle bijdrage klein en/of groot, alles telt !!!

Enkele voorbeelden van deze nieuwe golf van en in een nieuwe wereld van vrijheid, vrede en welzijn ;

United People Foundation ( met o.a. de URA in een nieuw banksysteem)

www.unitedpeople-foundation.org

www.artsencollectief.nl/

www.masarang.eu

www.energyabundance.nl/

www.stopworldcontrol.com ( deze website is wel erg heftig om te zien en lezen....de maker is erg emotioneel dus let op wat je aan kunt aan informatie bij elkaar !!! Je kunt wel alles checken waar hij zijn informatie vandaan heeft)

Nieuwe media

www.thetruemanshow.com en www.thatsthespirit.nu

www.deanderekrant.nl

www.gezondverstand.eu

www.caféweltschmerz.nl

En kijk ook eens naar www.ur-codes.nl 🧩💝

Maak een gratis website.